Ekologiczne wymagania stawiane gminom rosną z roku na rok (patrz: infografika). Jeszcze w 2019 r. przygotowanych do odzysku i recyklingu musiało zostać 40 proc. zebranych selektywnie odpadów (papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło).
W 2020 r. ten cel to co najmniej 50 proc. Wyższa poprzeczka okazała się zbyt trudna do przeskoczenia nawet dla największych miast, które do tej pory z wypełnianiem wymogów związanych z selektywną zbiórką radziły sobie bardzo dobrze i unikały kar nakładanych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.