Możliwość ubiegania się o zwrot pieniędzy przez gminy, które straciły na zmianach w naliczaniu podatku od wiatraków, zakłada przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekt ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych (zakończyły się jego konsultacje). Konieczność wypłaty rekompensaty wynika z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (wyrok z 22 lipca 2020 r., sygn. akt K4/19). TK uznał, że przepisy o opodatkowaniu elektrowni wprowadzone w połowie 2018 r. z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 r. są niekonstytucyjne.
Zaproponowany przez resort klimatu projekt ustawy nie spotkał się z aprobatą samorządowców. – Wyrażamy zdecydowane negatywne stanowisko w tej sprawie. Reprezentując samorządy lokalne, jesteśmy zgodni co do potrzeby rekompensaty za utracone wpływy. Dziwi nas, że ustawodawca zaproponował zwrot utraconych pieniędzy jedynie za okres od 1 stycznia do 13 lipca 2018 r., a nie za cały 2018 r., w którym nastąpiła zmiana zasad mających wpływ na budżety samorządów – wskazuje Jacek Gursz, przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.