Minister Piontkowski wskazał, że na początku sierpnia Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) przekazało informacje, jak mają działać placówki oświatowe w czasie pandemii. Od połowy tego miesiąca zaczną się też szkolenia online dla nauczycieli, a szkołom zostanie przekazane ponad 100 mln zł na tzw. stacje dezynfekujące. Ma też do nich trafić 100 tys. termometrów bezdotykowych.
Resort chce też bardziej uświadamiać uczniów w zakresie panującej pandemii. Do szkół wysłane zostaną scenariusze lekcji o zdrowiu. Ośrodek Rozwoju Edukacji będzie miał za zadanie przeprowadzić szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.