Do 22 grudnia szkoły będą mogły oferować dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla uczniów od klas IV do VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych (z pewnymi wyjątkami, takimi jak placówki dla dorosłych). Na ten cel rząd przeznaczył 187 mln zł. Program miał ruszyć pełną parą przed wakacjami, ale zgłosiło się do niego zaledwie 351 placówek oświatowych (na około 20 tys. istniejących). Na wrzesień zapisało się 1,5 tys. chętnych. Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) przygotowało więc nowelizację przepisów, które mają zachęcić nieprzekonanych do udziału w programie – m.in. zwiększając liczbę zajęć wyrównawczych z 10 do 15 na klasę. Wyznaczyło też kolejny termin na składanie wniosków o przyznanie pieniędzy, a tym, którzy już je złożyli – umożliwił ich aneksowanie (do końca lipca).
– Samorządy mają czas na składanie wniosków do 10 sierpnia. Dopiero wtedy będziemy w stanie odpowiedzieć na pytania o liczbę zgłoszonych placówek do programu – mówi Justyna Sadlak z resortu edukacji.