"Chodzi m.in. o uszczegółowienie kwestii dotyczących udziału w systemie gospodarowania odpadami właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, indywidualne rozliczanie mieszkańców budynków wielolokalowych czy podwyższenie kar za niewłaściwe postępowanie z odpadami (np. brak odpowiednich zezwoleń). Ponadto, wprowadzony zostanie górny limit opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która obliczana jest na podstawie metody "od ilości zużytej wody" - czytamy w komunikacie.

W projekcie zaproponowano ustalenie maksymalnej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obliczana na podstawie metody "od ilości zużytej wody". Ma to być 7,8% dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe, tj. ok. 150 zł.