Wzrost cen surowców wtórnych zwiększa zainteresowanie prowadzeniem działalności w tym zakresie. Problem w tym, że próbując ograniczyć szarą strefę w gospodarce odpadami, utrudniono, a wręcz uniemożliwiono zadbanie o tajemnicę handlową.
Zacznijmy jednak od odpowiedzi na pytanie, czy przedsiębiorca, zamierzając profesjonalnie zająć się sprzedażą lub pośrednictwem w obrocie odpadami, musi mieć zezwolenie na ich zbieranie lub przetwarzanie? Z opisu sprawy wynika, że z formalnego punktu widzenia czytelnik przynajmniej na razie nie będzie fizycznie zbierał i przejmował złomu. W takim przypadku zezwolenie nie jest niezbędne. Jednak taki sprzedawca złomu lub pośrednik zgodnie z art. 50 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 784) musi dokonać wpisu do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (dalej: BDO) na swój wniosek. Należy to zrobić w Dziale VIII. Sprzedawca odpadów lub w Dziale IX. Pośrednik w obrocie odpadami. Ponadto, co wynika z art. 66 ust. 3 oraz art. 67 ust. 1 pkt 2 tej samej ustawy, wymagane jest prowadzenie ewidencji za pośrednictwem BDO, ale tylko za pomocą karty ewidencji odpadów niebezpiecznych. Taki przedsiębiorca ma również obowiązek składania rocznych sprawozdań (w terminie do 15 marca) – także za pośrednictwem BDO, co wynika z art. 75 ustawy o odpadach.