Przed decyzją, czy skorzystać z nowych możliwości wprowadzonych tzw. pakietem mieszkaniowym rządu, stoją władze powiatowego, 40-tys. miasta Jabłonowo-Jeziorne. Grono osób zebranych w gabinecie burmistrza zastanawia się właśnie, czy warto ustanowić na swoim terenie SIM i jak zrobić, by bez większego wysiłku finansowego uzyskać jak największe korzyści.
U burmistrza miasta Jabłonowo-Jeziorne Tadeusza Wilczyńskiego spotkali się Jerzy Dudzik, radca prawny specjalizujący się w kwestiach mieszkaniowych, Janina Zadrożna, skarbnik miasta, Krzysztof Dzięciołowski, dyrektor tutejszego wydziału mieszkaniowego, oraz Ewelina Leśnik, przewodnicząca społecznej komisji mieszkaniowej, zasiadająca też w gminnej radzie pożytku publicznego.