Ostatnio Małopolski Urząd Wojewódzki rozpisał konkurs na kolejne stanowisko starszego inspektora do oddziału koordynacji usuwania skutków klęsk żywiołowych (termin składania dokumentów upływa w przyszły poniedziałek). Wraz z kierownikiem zatrudnionych jest tam już 10 osób. Co więcej, w realizacji zadań związanych z weryfikacją strat powstałych w infrastrukturze komunalnej dodatkowo zaangażowanych jest 5 pracowników z innych wydziałów.
– Mając na uwadze skalę zjawisk atmosferycznych, z jakimi mamy do czynienia na terenie województwa, wystarczy przywołać wydarzenia z maja czy sierpnia tego roku, a tym samym znaczną liczbę wniosków spływających z samorządów, decyzja o przeprowadzeniu naboru jest uzasadniona – uważa Jan Brodowski, rzecznik prasowy wojewody małopolskiego.