Wykaz ministra kultury i dziedzictwa narodowego obejmujący samorządowe instytucje kultury, których szefowie powoływani są na stanowiska w trybie konkursowym, zostanie powiększony o nowe placówki. Wśród nich znajdą się m.in. Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju oraz Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie. Tak wynika z projektu nowego rozporządzenia w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu.

Wydanie nowego aktu jest konieczne z powodu dezaktualizacji obecnie obowiązującego wykazu, zawartego w rozporządzeniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego o tym samym tytule z 26 lipca 2012 r. (Dz. U. poz. 889). W przepisach tego aktu wskazano instytucje tworzone przez samorządy, takie jak biblioteki, domy kultury, filharmonie, muzea czy teatry, które w ocenie ministra mają szczególne znaczenie dla kultury narodowej.

Z tego względu na stanowiska dyrektorów tych placówek nie mogą być powoływane osoby wybrane przez władze samorządowe, a wyłącznie kandydaci wyłonieni w drodze konkursu.

Nowy spis będzie uwzględniał także połączenie niektórych instytucji (jak np. Teatru Dramatycznego miasta stołecznego Warszawy im. Gustawa Holoubka z Teatrem na Woli im. Tadeusza Łomnickiego), a także zmiany nazw niektórych podmiotów figurujących już w obecnym wykazie. Ostatecznie na nowej liście znajdzie się m.in. 51 bibliotek, 50 domów i ośrodków kultury, 39 galerii, 110 muzeów oraz 95 teatrów.

Reklama

Rozporządzenie wejdzie w życie w ciągu 14 dni od jego ogłoszenia.

Etap legislacyjny

Projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji