W podanych okolicznościach gmina nie może rozliczyć wskazanej kwoty, bowiem została ona poniesiona niezgodnie z warunkami umowy dotacyjnej. Wójt powinien niezwłocznie podjąć kroki prawne, by ustalić środki do zwrotu w trybie regulacji ustawy o finansach publicznych.
Konkretne zapisy