Polityka rachunkowości nie jest dokumentacją niezmienną, opracowywaną tylko jeden raz. Musi ona być modyfikowana wraz ze zmianami zachodzącymi w jednostce oraz być na bieżąco aktualizowana w przypadku zmian rozwiązań prawnych, na podstawie których jednostka sektora finansów publicznych prowadzi rachunkowość. Dlatego ze względu na pracownicze plany kapitałowe jednostka musi mieć odpowiednio dostosowaną politykę rachunkowości. Będzie przecież ujmować operacje, jakie wcześniej nie występowały. Obowiązek ten spoczywa na jej kierowniku.
Od kiedy