Oferta to propozycja zawarcia umowy składana na etapie przetargu, o którym piszemy na s. B6–7. Potencjalny inwestor przedstawia w niej cenę nabycia nieruchomości. Przy czym, co ważne, nie może przedstawiać wariantowych propozycji cenowych czy też propozycji odnoszących się do sposobu realizacji dodatkowych warunków przetargu. Oznacza to, że oferta pod względem ceny musi być jednoznaczna. Co więcej, musi to być cena wyższa od ceny wywoławczej. Jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej, to przetarg zostanie zakończony wynikiem negatywnym. Wskazanie ceny za nieruchomość to standardowy element oferty przy zwykłym zakupie nieruchomości od gminy. W ramach „lokalu za grunt” dodatkowo oferent będzie zobowiązany wskazać lokale/budynki oferowane do przekazania na własność gminie w ramach rozliczenia. Ponadto trzeba będzie podać informacje o inwestycji, w tym liczbę i powierzchnię użytkową planowanych w niej lokali/budynków w podziale na: lokale mieszkalne, lokale o innym przeznaczeniu, budynki mieszkalne jednorodzinne, w których nie wyodrębniono lokalu, budynki o innym przeznaczeniu, w których nie wyodrębniono lokalu.
Modyfikacja przepisów