Rząd chce, by wojewódzkie inspektoraty podlegały centrali w Warszawie, a nie wojewodom. Ma to położyć kres sporom o to, kto zarządza pracą w terenie
Nasze informacje potwierdza Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. – Projekt zmian w ustawie o transporcie drogowym został wniesiony pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów – mówi Piotr Popa, rzecznik resortu.

Uprościć strukturę