Dzisiaj Senat bez poprawek przyjął ustawę o funduszu sołeckim. Jej celem jest zwiększenie - o 15 proc. - liczby gmin, w których zostanie utworzony fundusz sołecki, czyli do poziomu 70 proc.

Aby uzyskać ten wynik, przewidziano zwiększenie o 10 pkt proc., czyli do poziomu 20, 30 i 40 proc., wysokości zwrotu z budżetu państwa wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego. Wysokość zwrotu zależy od zamożności gminy – im bogatsza tym niższa rekompensata z budżetu państwa.

Ustawa wejdzie w życie po upływie siedmiu dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.