Nałożenie daniny na Lasy Państwowe (LP) doprowadzi do ich prywatyzacji – twierdzi opozycja. Rząd zaprzecza.Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o lasach. Przewiduje, że Lasy Państwowe mają odprowadzać do Skarbu Państwa 2 proc. rocznych przychodów ze sprzedaży drewna. Wpłaty mają być dokonywane przez Dyrekcję Generalną LP w formie rat kwartalnych, począwszy od 2016 r. Zgodnie z ustawą w 2014 i 2015 r. LP wpłacą do budżetu państwa po 800 mln zł. Według planów rządu część środków, tj. 1,3 mld zł, ma być przeznaczona na budowę, przebudowę i modernizację dróg lokalnych.
– Ta ustawa nosi znamiona rabunku. Nie ma analizy finansowej i skutków planowanych przepisów – uważa Bogdan Pęk, senator PiS.
Jego zdaniem wprowadzone przez rząd zmiany doprowadzą do zapaści ekonomicznej LP.
– Wyjęcie z ich kasy 1,6 mld zł wolnych środków spowoduje, że pozostanie im jedynie maksymalnie 1,2 mld zł. Trzeba je przeznaczyć na bieżące płatności. Spowoduje to potężny kryzys finansowy w LP. Nie ma aż tak pilnej potrzeby budżetowej – tłumaczy Bogdan Pęk.
Dodaje, że w najlepszym wypadku efektem działań rządowych będzie zmniejszenie inwestycji, ale równie dobrze mogą one doprowadzić do sprywatyzowania LP.
– Pod pretekstem, że nie są zdolne do samofinansowania – twierdzi Bogdan Pęk.
Jego zdaniem LP dały się ograbić.
– Mając tyle wolnych środków, mogły je wcześniej zainwestować, a teraz po prostu muszą wpłacić te pieniądze do Skarbu Państwa – uważa.
Andżelika Możdżanowska, senator PSL, wskazuje, że LP poradzą sobie z płaceniem tych obciążeń.
– To wynika z zapewnień Lasów Państwowych, nie podważajmy tego. Rząd ma prawo korzystać z tych środków i przeznaczać je dla dobra obywateli na budowę dróg, z których wszyscy będziemy korzystać – twierdzi.
Projekt nowelizacji przewiduje też, że w 2015 r. rząd, na wniosek ministra środowiska, będzie mógł zwolnić Lasy Państwowe z wpłaty 800 mln zł lub zezwolić na zmniejszenie tej kwoty. Będzie to możliwe w uzasadnionych przypadkach, m.in. klęski żywiołowej oraz zmiany cen sprzedaży drewna, które mogłyby zagrozić realizacji planu gospodarczo-finansowego Lasów Państwowych.
Etap legislacyjny
Skierowane do podpisu prezydenta