Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o lasach. Przewiduje, że Lasy Państwowe mają odprowadzać do Skarbu Państwa 2 proc. rocznych przychodów ze sprzedaży drewna. Wpłaty mają być dokonywane przez Dyrekcję Generalną LP w formie rat kwartalnych, począwszy od 2016 r. Zgodnie z ustawą w 2014 i 2015 r. LP wpłacą do budżetu państwa po 800 mln zł. Według planów rządu część środków, tj. 1,3 mld zł, ma być przeznaczona na budowę, przebudowę i modernizację dróg lokalnych.