GIODO rozpoczął kontrolę w warszawskim ZTM. Sprawa dotyczy wątpliwości co do prawidłowego przetwarzania danych osób starających się o wydanie Karty warszawiaka i Karty młodego warszawiaka.

Inspekcja ma związek z wątpliwościami, o których pisał Dziennik Gazeta Prawna.

ZTM prowadzi weryfikację osób uprawnionych do korzystania z preferencyjnych cen biletów komunikacji miejskiej na podstawie danych z urzędów skarbowych.

Od nowego roku bilety w preferencyjnych cenach będą mogli więc kupić tylko ci, którzy pomyślnie przejdą weryfikację w resorcie finansów. Na podstawie umowy zawartej 27 listopada 2013 r. między ministrem finansów a prezydentem m.st. Warszawy ten pierwszy ma przekazywać miastu informację, czy wskazane w zapytaniu osoby, rozliczając się z uzyskanych dochodów, wskazały Warszawę jako miejsce zamieszkania w ostatnim dniu roku. Taki wymóg (czyli zamieszkanie na dzień 31 grudnia), decydujący o wybraniu konkretnego urzędu skarbowego na miejsce złożenia zeznania rocznego, przewiduje ustawa o PIT.

Umowa między miastem a resortem finansów ma jednak wątpliwą podstawę prawną.

W odpowiedzi na pytanie o nią MF wskazało art. 15 ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1314 z późn. zm.). Przepis ten pozwala jednak przekazywać dane zgromadzone w centralnym rejestrze podatników wyłącznie m.in. sądom, prokuraturom i organom podatkowym.

Gminy są organami podatkowymi, tyle tylko że nie w podatku dochodowym od osób fizycznych, a w zakresie, którego dane weryfikują (np. w podatku od nieruchomości).