Środki będą mogły być przeznaczone na wypłaty odszkodowań za nieruchomości warszawskie, które państwo przejęło na podstawie dekretu z 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. nr 50, poz. 279). Z pieniędzy będzie można wypłacać rekompensaty przyznawane na mocy decyzji prezydenta Warszawy po 1 stycznia 2014 r.
Zmiana ustawy ma charakter tymczasowy. Wsparcie finansowe będzie realizowane tylko przez trzy lata, tj. do 2016 r. Środki na wypłaty odszkodowań mają pochodzić z Funduszu Reprywatyzacji, ustanowionego na podstawie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji w celu finansowania roszczeń związanych z wywłaszczeniem nieruchomości na mocy państwowych aktów nacjonalizacyjnych.
Pomoc ze środków państwowych dla warszawskiego samorządu jest konieczna, ale może się okazać niewystarczająca. W latach 2009–2012 wartość rekompensat udzielonych z budżetu Warszawy wyniosła 500 mln zł, a już teraz na wypłatę odszkodowań potrzeba ponad 640 mln zł.
Etap legislacyjny
Weszło w życie 1 stycznia 2014 r.