Wczoraj na posiedzeniu komisji gospodarki narodowej oraz samorządu terytorialnego i administracji państwowej senatorowie rozpatrywali ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, która zakłada przekształcenie Polskiego Związku Działkowców w stowarzyszenie ogrodowe. Właśnie ten zapis był podstawą protestów wyrażanych w Senacie przez działkowców.
– Przekształcony w stowarzyszenie PZD dostanie działkowców w prezencie. Co prawda możliwe będzie wypisanie się ze stowarzyszenia, ale ile osób stanie oko w oko z zarządem i będzie tłumaczyć się, dlaczego chce z niego wystąpić. Nie każdy ma na to odwagę, a składki będzie trzeba płacić – komentował na posiedzeniu komisji Rafał Zawadzki, prezes Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych „Forsycja”.
Z kolei w opinii Ireneusza Jarząbka ze Stowarzyszenia „Zielona Dolina” nowa ustawa przyznaje przekształconemu PZD uprzywilejowaną pozycję wobec innych stowarzyszeń ogrodowych tworzonych na podstawie prawa o stowarzyszeniach. Jego zdaniem powoduje to ustawową nierówność podmiotów.
O głównym postulacie działkowców mówił z kolei Jan Świątek, prezes zarządu głównego Ogólnopolskiego Towarzystwa Ogrodów Działkowych.
– Nie należy przekształcać PZD, ale zlikwidować go. Majątek powinien przejąć Skarb Państwa, a ogrody powinny stać się odrębnymi stowarzyszeniami – twierdził.
Zapowiedział również skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.
Wspomniana ustawa reguluje kwestie dziedziczenia działek, co do tej pory było niemożliwe. Jeśli działkowiec umrze, przejęcie nieruchomości możliwe będzie przez współmałżonka niebędącego działkowcem. W dalszej kolejności do dziedziczenia dopuszczane są dzieci działkowca, rodzeństwo bądź dzieci rodzeństwa.
Obecnie możliwe jest jedynie przepisanie działek na dziecko czy wnuka. W przypadku braku wniosku o przekazanie prawa do działki po zmarłym ubiegać się o nią mogą bliscy, którzy użytkowali ją wraz z nim za życia.
Likwidacja PZD spowoduje brak konieczności odprowadzania składek. Jednak działkowcy, którzy pozostaną członkami stowarzyszenia, będą musieli i tak je opłacać. Zwolnieni zostaną zaś z podatku rolnego i od nieruchomości. Obowiązkowo pokryją za to koszty związane z inwestycjami i utrzymaniem ogrodu.
Zmiany w prawie dotyczące rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) zostały wymuszone wyrokiem Trybunału Konstytucyjny, który uznał za niezgodne z konstytucją 24 przepisy ustawy o ROD.
Etap legislacyjny
Ustawa rozpatrywana przez Senat