Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie (WIOŚ) jest pierwszym w Polsce, który zapowiedział kontrolę gmin pod kątem praktycznego przestrzegania przepisów znowelizowanej ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Do tej pory organy administracji rządowej nadzorowały tylko ogłoszenia przetargów śmieciowych i ich rozstrzygnięcia oraz akty prawne wydawane przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z wdrażaniem ustawy śmieciowej, a więc kontrola miała wymiar teoretyczny. Teraz inspektorzy wyruszą w teren, by od 16 lipca br. do końca października zbadać, jak gminy poradziły sobie ze zmianami. Spośród 314 mazowieckich jednostek do kontroli zostanie wyłonionych losowo kilkadziesiąt. Inspekcje dotrą do gmin wiejskich, miejskich i mieszanych. W grupie podwyższonego ryzyka są samorządy, które ustaliły wyjątkowo niskie opłaty śmieciowe.
– Sprawdzimy, czy można za nie odpowiednio zarządzać systemem – zdradza Adam Ludwikowski z mazowieckiego WIOŚ.
Inspektorzy będą też badać, czy gminy kontrolują przedsiębiorców świadczących usługi wywozu śmieci pod kątem spełniania przez nich wymogów prawnych. Zbadają też, jak samorządowcy informują o zmianach obywateli.