Miasta nie są w stanie zadbać o wygląd i estetykę elewacji i trawników. Dlatego postulują zmianę ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U. z 1996 r. nr 132, poz. 622 z późn. zm.). Inicjatorem zmian jest Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, który wystąpił do Unii Metropolii Polskich, by ta w sposób formalny zwróciła się do rządu z propozycją zmian w przepisach.
Chodzi o to, by zobowiązać właścicieli nieruchomości do dbania o ich wygląd. Jednak dotychczas nie można było ukarać grzywną np. za nieskoszony trawnik czy niezamalowane bohomazy na elewacji.
– Kiedy w Krakowie wprowadziliśmy takie zapisy do regulaminu utrzymania czystości, wojewoda je uchylił, ponieważ były niezgodne z ustawą – przypomina Wiesław Starowicz, zastępca prezydenta ds. infrastruktury miasta.