Zmiany, które mają wejść w życie najpóźniej do połowy przyszłego roku, obligują mieszkańców do wnoszenia opłat za odbieranie odpadów. W ustawie brakuje jednak przepisów odnoszących się do ochrony konsumentów.
Po 1 lipca 2013 r. całkowicie zmieni się system zarządzania odpadami w samorządach.
– Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 391) gminy będą zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – wyjaśnia Magdalena Sikorska, rzeczniczka Ministerstwa Środowiska.