Stołeczni radni zdecydują dziś w sprawie zmiany metody obliczania wysokości opłaty śmieciowej. Obecnie warszawiacy są rozliczani od gospodarstwa domowego, miesięczna stawka wynosi 94 zł w domkach jednorodzinnych, 64 zł w zabudowie wielolokalowej. Jeśli Rada Warszawy zaakceptuje zmiany, od 1 grudnia opłata śmieciowa będzie naliczana od metrów sześciennych zużytej wody (12,73 zł za m sześć.).
Wszystkie sposoby określania wysokości stawki dla mieszkańców przewidziane w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) mają wady (nie ma jednak możliwości naliczania stawek w zależności od tego, ile śmieci wytwarzamy).
Metoda „od gospodarstwa domowego” nie uwzględnia liczby zamieszkujących je osób – co oznacza, że tyle samo płaci za odpady singiel i kilkuosobowa rodzina. Metoda „od osoby” powoduje, że system jest dziurawy – część mieszkańców wytwarzających odpady komunalne nigdy nie została ujęta w deklaracjach śmieciowych – składają je właśnie mieszkańcy, a weryfikacja ich zgodności ze stanem fatycznym wiąże się z długotrwałym postępowaniem.
Problem nieszczelnego systemu ma rozwiązać metoda „od wody”. Jak wyjaśnia Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy, uchwyci ona wszystkich korzystających z danego lokalu, a więc osoby, które wytwarzają odpady komunalne, w tym przebywających czasowo turystów i studentów. Po uszczelnieniu systemu wpływy do miejskiego budżetu na gospodarkę odpadami mają wzrosnąć o ok. 10 proc. – Przy stawce od wody dochód z opłat śmieciowych wyniesie ok. 1 mld zł. Koszty gospodarki odpadami szacujemy na 1 mld 150 mln zł do 1 mld 200 mln zł – powiedział wiceprezydent Olszewski.
Miesięczna opłata będzie liczona na podstawie średniego zużycia wody z sześciu kolejnych miesięcy z ostatniego roku (z ostatnich 12 miesięcy). Na jej wysokość nie wpłynie woda bezpowrotnie zużyta, czyli np. wykorzystywana do podlewania trawnika.
Jeśli nieruchomość nie jest wyposażona w wodomierze, nie jest podłączona do sieci wodociągowej lub nie ma danych za zużycie wody za pół roku, każda osoba zapłaci za zużycie 4 m sześć. wody. W przypadku czteroosobowej rodziny będzie to ponad 200 zł za miesiąc.
Z ponoszenia części opłaty mają być zwolnione rodziny wieloosobowe: posiadacze Karty Dużej Rodziny, w których dochód nie przekracza 1848 zł na osobę. Ratusz proponuje dla nich wsparcie: 30 zł za każdą osobę miesięcznie.
Ważna zmiana dotyczy nieruchomości mieszanych, czyli w których są lokale mieszkalne i usługowe. Obecnie są one rozliczane różnymi metodami: od gospodarstwa domowego i od powierzchni lokalu. Jeśli Rada Warszawy zaakceptuje zmiany, firmy i organizacje pozarządowe zajmujące lokale w blokach mieszkalnych będą płacić tak jak mieszkańcy, czyli od zużycia wody.