Zasada „złotówka za złotówkę” skomplikuje przyznawanie wsparcia z Funduszu Alimentacyjnego. Jej stosowanie będzie też wymagać obszernego uzasadniania decyzji
Gminy, przyznając świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (FA) na nowy okres ich wypłaty, po raz pierwszy będą to robić zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Dzięki temu rodzice, którzy o niewielką kwotę przekraczają próg dochodowy, nie będą całkowicie pozbawieni możliwości uzyskiwania pieniędzy na dzieci, tylko będą one im wypłacane w obniżonej wysokości. Problem w tym, że dotychczasowe doświadczenia ośrodków pomocy społecznej w stosowaniu tej reguły – w odniesieniu do zasiłków rodzinnych – pokazują, że jest to procedura czasochłonna, skomplikowana i nieprzekładająca się na duży wzrost liczby dzieci uprawnionych do wsparcia. Podobnie może być w przypadku świadczeń z FA, choć ze względu na ich odmienny charakter skala biurokracji może być mniejsza.

Teoria a rzeczywistość