Degradacji starej zabudowy i zawalaniu się starych kamienic mają zapobiec środki ze specjalnego funduszu. Dofinansowanie ma wynosić do 75 proc. kwoty netto całej inwestycji, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach pokrywać jego całość. Zakłada to projekt ustawy o Narodowym Funduszu Rewitalizacji i Rozwoju Łodzi wniesiony do Sejmu przez posłów PiS.
Po środki będą mogły sięgnąć samorząd, instytucje narodowe, wspólnoty mieszkaniowe i podmioty prywatne. Wnioski będzie można składać do 31 stycznia każdego roku. Warunkiem otrzymania dofinansowania do inwestycji w przypadku wspólnot mieszkaniowych i prywatnych podmiotów będzie między innymi wykazanie, że nie zalegają one z opłatą składek w ZUS i braku zaległości w Urzędzie Skarbowym. Trzeba będzie także przedstawić szczegółowy kosztorys prac i zapytania ofertowe do co najmniej trzech wykonawców z wyceną prac.