Degradacji starej zabudowy i zawalaniu się starych kamienic mają zapobiec środki ze specjalnego funduszu. Dofinansowanie ma wynosić do 75 proc. kwoty netto całej inwestycji, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach pokrywać jego całość. Zakłada to projekt ustawy o Narodowym Funduszu Rewitalizacji i Rozwoju Łodzi wniesiony do Sejmu przez posłów PiS.
Po środki będą mogły sięgnąć samorząd, instytucje narodowe, wspólnoty mieszkaniowe i podmioty prywatne. Wnioski będzie można składać do 31 stycznia każdego roku. Warunkiem otrzymania dofinansowania do inwestycji w przypadku wspólnot mieszkaniowych i prywatnych podmiotów będzie między innymi wykazanie, że nie zalegają one z opłatą składek w ZUS i braku zaległości w Urzędzie Skarbowym. Trzeba będzie także przedstawić szczegółowy kosztorys prac i zapytania ofertowe do co najmniej trzech wykonawców z wyceną prac.
Fundusz mają zasilić między innymi dotacje celowe z budżetu państwa, darowizny, wpłaty ze zbiórek publicznych i imprez oraz „inne dochody ustalone przez Radę Ministrów”. Środki mają zostać przeznaczone na rewitalizację starej zabudowy miasta – poprzemysłowej i mieszkalnej. Skorzystają z niego także budynki w korytarzu przygotowywanych do realizacji kolejowych tuneli średnicowych między Dworcem Fabrycznym a Dworcem Kaliskim, a także „inwestycje wyróżniające Łódź w świecie”.
Środkami funduszu ma dysponować Społeczny Komitet Rewitalizacji i Rozwoju Łodzi. Jego przewodniczącego wyłoni minister odpowiedzialny za budownictwo – ten obszar obecnie podlega Ministerstwu Rozwoju kierowanemu przez Jadwigę Emilewicz. Swojego przedstawiciela w komitecie będzie miało także Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i premier, który powoła dwóch członków komitetu i jego sekretarza. Komitet decyzję w sprawie dofinansowania będzie podejmował do 30 marca każdego roku – o wyborze inwestycji, które będą mogły otrzymać dofinansowanie, decydować będzie głosowanie członków komitetu przeprowadzone w sposób jawny.
To drugi projekt wspierający rozwój Łodzi, który w ostatnim czasie trafił do Sejmu. Senatorowie proponują utworzenie łódzkiego związku metropolitalnego. Podczas głosowania projekt ten poparło 59 senatorów, trzech było przeciwnych, a od głosu wstrzymało się 33. Senacką inicjatywę wspierają między innymi senator niezrzeszony Krzysztof Kwiatkowski, prezydent Łodzi Hanna Zdanowska i były premier Jerzy Buzek.
Etap legislacyjny
Projekt złożony w Sejmie