Gminy zainteresowane utworzeniem Centrum Usług Społecznych (CUS) mają więcej czasu na przygotowanie dokumentów potrzebnych do ubiegania się o pieniądze na ten cel.
Początkowo termin na ich składanie miał upłynąć 28 lutego br., ale Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) zdecydowało się go przedłużyć do 31 marca (do godz. 12), uzasadniając taki krok prośbami ze strony samych samorządów. Wspomniany CUS to nowy typ jednostki, który od początku 2020 r. mogą powoływać gminy (w miejsce istniejących ośrodków pomocy społecznej lub jako odrębne od nich instytucje).
Mają one być miejscami zapewniającymi kompleksowe wsparcie wszystkim mieszkańcom samorządu lub określonym grupom rodzin. Jednocześnie, aby zachęcić gminy do ich tworzenia, ogłoszony został konkurs – finansowany z środków UE, w którym mogą wnioskować o dotacje (nie jest wymagany wkład własny). Jego budżet wynosi 100 mln zł i przewiduje powstanie ok. 30 CUS.
Zasady konkursu zakładają, że wysokość dofinansowania będzie zróżnicowana od 2,5 do 5 mln zł, w zależności od wielkości samorządu. W jego ramach mają bowiem powstać różne modele CUS, dostosowane do potrzeb gmin mających mniej niż 5 tys. mieszkańców, liczących od 5 tys. do 99 tys. osób, miast na prawach powiatu oraz miast powyżej 100 tys. mieszkańców.
Do wniosku o przyznanie dotacji muszą być dołączone trzy dokumenty. Są to wstępne koncepcje: przeprowadzenia diagnozy potrzeb społeczności lokalnej, wypracowania modelu rozwoju i integracji usług społecznych przy wykorzystaniu CUS oraz organizowania społeczności lokalnej w oparciu o wolontariat, samopomoc mieszkańców i wsparcie sąsiedzkie. Wniosek wraz z załącznikami jest składany tylko w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).