Zajęcia związane z rolą organizacji pozarządowych będą dodatkowym elementem szkoleń, które będą musiały odbyć osoby zainteresowane zatrudnieniem w Centrum Usług Społecznych (CUS).
Zwiększoną liczbę godzin zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szkoleń dla pracowników CUS, w wersji po konsultacjach społecznych. Konieczność ich odbycia wynika z ustawy z 19 lipca 2019 r. o realizacji usług społecznych przez CUS (Dz.U. poz. 1818), która wprowadziła nowy typ instytucji, jaką gmina może utworzyć i przekazać jej do wykonywania szereg zadań adresowanych do ogółu mieszkańców lub wybranych grup. Zgodnie z jej przepisami centrum zatrudnia dyrektora oraz osoby na stanowiskach organizatora usług społecznych, koordynatora indywidualnych planów usług społecznych oraz organizatora usług lokalnych. Każda z nich musi odbyć odpowiednie szkolenie, którego program i wymiar godzin ma być określony w rządowym rozporządzeniu.
Pierwotna wersja tego projektu przewidywała, że szkolenie – składające się z kilku bloków zajęć – będzie wynosić w przypadku organizatora usług społecznych 53 godz., dla koordynatora 45 godz., a dla organizatora społeczności lokalnej 50 godz. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej postanowiło jednak zwiększyć ich wymiar. Chodzi o dodatkowe zajęcia dotyczące zarządzania usługami społecznymi w kontekście wielokulturowości, a także roli organizacji pozarządowych w kształtowaniu lokalnego rynku usług społecznych oraz zasad współpracy z partnerami społecznymi. W efekcie łączny wymiar godzinowy szkoleń uległ zwiększeniu i będzie wynosił dla organizatora usług 60 godz., dla koordynatora indywidualnych planów 52 godz., a dla organizatora społeczności lokalnej 57 godz.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia po konsultacjach