Za podjęciem uchwały opowiedziało się 59 senatorów, trzech było przeciw, a 33 wstrzymało się od głosu.

Według opracowanego na wzór działającej od 2018 roku Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii projektu ustawy, łódzka metropolia ma być zrzeszeniem gmin województwa łódzkiego, w tym Łodzi oraz 27 gmin z czterech powiatów: zgierskiego, pabianickiego, łódzkiego wschodniego oraz brzezińskiego.