Gminy, które nie dostosowały jeszcze regulaminów do nowych zadań PSZOK-ów, nie muszą odbierać od mieszkańców pozostałości po zastrzykach. Nie przyjmują ich też szpitale i przychodnie, podkreślając, że to zadanie samorządów.
Igły i strzykawki zużywane w szpitalach i gabinetach zabiegowych są traktowane jako odpady medyczne, które ze względu na możliwość zakażenia podlegają surowym przepisom obejmującym ich przechowywanie i utylizację. Te stosowane przez mieszkańców, którzy samodzielnie w domach wykonują zastrzyki, są natomiast odpadami komunalnymi. Chociaż także stanowią zagrożenie.
– Zwłaszcza dla pracowników sortowni, bo mieszkańcy często wrzucają je luzem do czarnego pojemnika lub kubłów przeznaczonych do selektywnej zbiórki śmieci – zaznacza Karol Wójcik ze Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami.