1,6 mln zł domaga się jedna z firm parkingowych od starosty grodziskiego za przechowywanie porzuconych pojazdów. Starosta uważa, że płacić powinien Skarb Państwa, i kieruje sprawę do Trybunału Konstytucyjnego.
Rada powiatu grodziskiego zaskarżyła przepisy przejściowe nowelizacji prawa o ruchu drogowym (Dz.U. z 2010 r. nr 152, poz. 1018) do Trybunału Konstytucyjnego. Dzięki tym regulacjom Skarb Państwa (SP), na którym wcześniej ciążył obowiązek zapłaty za przechowywanie na parkingach porzuconych pojazdów, ponosi tylko niewielką część kosztów wynikających z niezałatwionych przez lata spraw. Wprawdzie chodzi o nowelizację sprzed dekady, która weszła w życie 4 września 2010 r., ale jej konsekwencje trwają do dziś.

Co zmieniła nowelizacja