Właściciel warsztatu samochodowego, sklepu, restauracji, stolarz – oni i wielu innych przedsiębiorców, którzy nie dopełnili dotąd ciążącego na nich obowiązku rejestracji w bazie danych o produktach i opakowaniach (BDO) – powinni zrobić to jak najszybciej.

– W przeciwnym razie po 1 stycznia nie będą mogli w sposób legalny przekazać wytworzonych przez siebie odpadów innemu podmiotowi, np. transportującemu je lub zbierającemu – ostrzega Ministerstwo Klimatu.
A wszystko przez elektroniczną rewolucję, jaką od 1 stycznia przejdzie BDO. Uruchomione zostaną wtedy w ramach bazy dwa nowe istotne elektroniczne elementy, czyli moduł ewidencji i sprawozdawczości. W efekcie zarówno prowadzenie ewidencji odpadów, jak również sporządzanie wszystkich sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, online. Obecna papierowa dokumentacja odejdzie do lamusa.
To nie wszystko: od stycznia podmioty odbierające i gospodarujące odpadami komunalnymi będą zobowiązane posługiwać się w ramach modułu ewidencji nowym dokumentem – kartą przekazania odpadów komunalnych. Oczywiście – on też będzie w formie elektronicznej. W praktyce – przedsiębiorcy uczestniczący w łańcuchu gospodarowania odpadami będą musieli taką kartę wygenerować jeszcze przed transportem. A żeby móc to zrobić, będą musieli być zarejestrowani w BDO.
– Bez indywidualnego konta w BDO podmiot nie będzie miał możliwości wystawienia karty przekazania odpadów. A wtedy firma transportująca nie będzie mogła odebrać odpadów od podmiotu – tłumaczy Ministerstwo Klimatu.
Tymczasem wielu przedsiębiorców nie wie nawet, że ma obowiązek rejestracji. Chodzi m.in. o te podmioty, które wytwarzają odpady niebędące zwykłymi odpadami komunalnymi.
Resort ostrzega też, że nie należy zwlekać do ostatniej chwili, bo na wpis zwykle trzeba poczekać. Zgodnie z przepisami marszałek województwa ma na to – o ile wniosek spełnia wymogi formalne – nawet 30 dni.
Jak dokonać rejestracji w BDO, kto dokładnie ma obowiązek wpisu, jak prowadzić elektroniczną ewidencję, jak wygenerować w systemie kartę przekazania odpadów, jakie grożą kary za lekceważenie obowiązków – napiszemy o tym za tydzień w specjalnym wydaniu tygodnika Firma i Prawo.