Ochotnicze straże pożarne (OSP) mogą już wnioskować o fundusze m.in. na propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy czy organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych i sportowych.
OSP mają na to czas do 10 września 2019 r. W tym roku do podziału przeznaczono 82 mln zł.
Taka możliwość pojawiła się po raz pierwszy dzięki nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1518), która weszła w życie 14 sierpnia 2019 r.