5 września 2019 r. – to data, która może wstrząsnąć firmami zajmującymi się śmieciami. Do tego dnia, by dalej funkcjonować, muszą złożyć do starostw powiatowych lub urzędów marszałkowskich wnioski o zmianę posiadanych decyzji odpadowych. Bez tego nie będą mogły ani odbierać, ani magazynować, ani składować śmieci.
Nowe wymogi formalne i dostosowanie decyzji to niejedyne wyzwania , które czekają teraz jednostki samorządu terytorialnego. Wkrótce obudzą się one w wolnorynkowej rzeczywistości, gdzie dotychczasowy podział na regiony gospodarki odpadami nie będzie obowiązywał. Wyzwaniem jest też poprawa poziomów recyklingu.
Niewiele mają czasu przedsiębiorcy odpadowi, by dopełnić formalności i uzyskać nowe pozwolenie na działalność. Tylko do 5 września. Ale jeśli chcieliby już dziś złożyć w urzędzie marszałkowskim czy starostwie powiatowym stosowny wniosek, to nie ma pewności, czy będzie on zgodny z prawem. Rozporządzenie dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego, które stawia przed nimi najwięcej obowiązków, jest bowiem na etapie projektu i według założeń MSWiA wejdzie w życie dopiero 22 sierpnia.