Odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu czy też zaświadczenie o niekaralności – to tylko wybrane dokumenty, do których obywatel może żądać dołączenia urzędowego formularza zawierającego tłumaczenie na jeden z języków urzędowych Unii Europejskiej. Następnie może się posłużyć tym formularzem w innym państwie członkowskim UE przy załatwianiu spraw administracyjnych. A wszystko to za sprawą wejścia w życie nowych unijnych przepisów oraz związanej z nimi ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 860). Ta ostatnia obowiązuje od 24 maja 2019 r.