Gminy uważają, że mimo zmian w programie wciąż będą miały dużo pracy z przyznawaniem świadczeń wychowawczych. Dlatego negatywnie oceniają zmniejszenie dotacji na ten cel.
Chociaż przepisy umożliwiające uzyskanie 500 zł na każde dziecko w rodzinie zaczną obowiązywać od lipca, to gminy już zaczęły przygotowania do realizacji programu w odświeżonej formule. Co istotne, z tą zmianą wiąże się obniżenie procentowego wskaźnika dotacji, jaką otrzymują na jego obsługę. Obecnie gmina ma na ten cel 1,5 proc. kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczeń. Natomiast w drugim półroczu będzie to 1,2 proc, a od 2020 r. tylko 0,85 proc. Część samorządów już teraz wskazuje, że po nowelizacji kwota ta może okazać się niewystarczająca i nie pokryje w całości kosztów obsługi tego zadania.

Prostsza procedura