Szybkie wydanie zaświadczeń potwierdzających przekształcenie użytkowania wieczystego będzie zależało od sprawności samorządów – przyznał w rozmowie z PAP wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Jak dodał, blisko 2 mln właścicieli mieszkań i domów ma umowy użytkowania ustanowione na gruntach samorządowych, a tylko ok. 500 tys. na gruntach Skarbu Państwa.

Jak przypomniał Artur Soboń, "1 stycznia 2019 r. zniknie użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi, na przykład blokami i domami jednorodzinnymi". "Stanie się tak w wyniku wejścia w życie ustawy uchwalonej przez Sejm w lipcu, z inicjatywy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju" - podał wiceminister.

Tuż po uchwaleniu ustawy Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju apelowało do samorządów o wprowadzenie bonifikat przy jednorazowej spłacie opłaty przekształceniowej. Jak zauważył Soboń "samorządy mają kluczową rolę przy przekształceniu, dlatego, że tylko jeden na pięciu użytkowników ma ustanowioną umowę na gruncie Skarbu Państwa". "Wierzę, że samorządy efektywnie zorganizują wydawanie zaświadczeń i akcja przebiegnie bardzo sprawnie" - podał.

Reklama

"Co najmniej od lipca tego roku samorządy mogą się przygotowywać do tej operacji" - zauważył wiceminister. "Co roku wysyłają setki tysięcy decyzji podatkowych i korespondencję związaną z użytkowaniem wieczystym. Prowadzą publiczne wykazy nieruchomości oddanych do użytkowania wieczystego. Spodziewam się, że w interesie swoich mieszkańców będą chcieli jak najszybciej wydać zaświadczenia" – stwierdził Soboń. Zgodnie z ustawą urzędy mają na to 4 i 12 miesięcy.

Jak dodał "przekształcenie użytkowania wieczystego to korzyści dla użytkowników, ale i dla samorządów". "Znikną konflikty między urzędami a użytkownikami o wysokość podwyżek opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe. To odblokowanie wydziałów gospodarki nieruchomościami, które skoncentrują się teraz na dobrym zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi" - powiedział.

Reklama

Soboń ponownie zaapelował o bonifikaty przy przekształceniu. "Samorządy zgodnie z konstytucyjną zasadą mają autonomię. Dlatego kieruję apel do samorządów, aby rozpoczęły prace nad korzystnymi dla mieszkańców warunkami przekształcenia" – podkreślił Artur Soboń.

Soboń w rozmowie z PAP przypomniał, że "opłata roczna jest zapisana w umowie". "Jej wysokość to stawka procentowa wynikającą z ustawy, naliczana od wartości nieruchomości. Nowa wycena jest możliwa nie częściej niż raz na trzy lata. W zakresie opłaty samorząd nie wydaje decyzji, a jeśli urząd zamierza zaktualizować opłatę roczną, powinien ją wypowiedzieć na piśmie" - powiedział wiceminister.

"Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zachęca samorządy do przygotowania bonifikat przy przekształceniu użytkowania gruntów mieszkaniowych. Mogą to być bonifikaty podobne do tych, które już w tej chwili przy przekształceniu obowiązują w gminach. Zmieni się tylko podstawa prawna do ich wydania, trzeba więc będzie ponownie wydać takie uchwały" - informuje biuro prasowe MIiR.

Na gruntach Skarbu Państwa zniżki są ustawowe – w przypadku wpłaty w pierwszym roku to 60 proc. zniżki za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. W każdym kolejnym roku zniżka będzie o 10 proc. mniejsza.

Resort zapowiedział, że pracuje nad likwidacją użytkowania wieczystego także dla gruntów komercyjnych, ale to wymaga dalszych uzgodnień, także z Komisją Europejską.