Od 260 do nawet 500 zł miesięcznie wynosi świadczenie przyznawane przez samorządy rodzicom, których dzieci nie dostały się do publicznego żłobka.
W ciągu ostatnich trzech lat dzięki rządowemu dofinansowaniu przybyło 100 tys. miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych. I chociaż sytuacja jest coraz lepsza, to wciąż wielu rodziców ma problemy ze znalezieniem wolnego miejsca w placówce. Dotyczy to zwłaszcza żłobków samorządowych, których jest zdecydowanie mniej niż prywatnych, a przez rodziców są wybierane w pierwszej kolejności, z uwagi na to, że są tańsze. Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że średnia miesięczna opłata ponoszona za pobyt dziecka w gminnym żłobku jest o 419 zł niższa niż w prywatnym. W związku z tym niektóre gminy, które nie mają dostatecznej liczby własnych placówek, decydują się na wprowadzanie specjalnych świadczeń – bonów, które pozwalają częściowo pokryć koszt czesnego w niepublicznym żłobku.