Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło dwa projekty ustaw zmieniające organizację pracy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz zasady ochrony upraw.
Pierwszy projekt przewiduje podporządkowanie wojewódzkich inspektoratów generalnemu inspektorowi, a nie, jak dotychczas, wojewodom. Także laboratoria będą podporządkowane bezpośrednio GIORiN, a nie wojewódzkim inspektoratom. Proponowana zmiana organizacji ma pozwolić na efektywne zarządzanie bazą laboratoryjną inspekcji. To z kolei umożliwi sprawne reagowanie na zagrożenia oraz nagłą potrzebę wykonania dużej liczby badań w krótkim okresie.