Wybory samorządowe oznaczają nie tylko zmianę osób zasiadających w organach gmin, powiatów i województw. Zazwyczaj wiążą się też z personalnymi roszadami w kierownictwie firm należących do jednostek samorządu terytorialnego.
Wybory samorządowe za nami, wiemy już, kto zdobył ile głosów i jak przekładają się one na mandaty. Niebawem okaże się, w jaki sposób wynik wyborów przełoży się na układ sił na poszczególnych szczeblach samorządu. A to z kolei może mieć wpływ na zmiany w zarządach komunalnych spółek. Nowo wybrane władze mają bowiem prawo do powoływania szefów takich spółek.

Kontrakty zamiast umowy o pracę