Wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta i marszałek będą zarabiać najwięcej. Do ich uposażeń trzeba będzie dostosować pobory specjalistów i prezesów komunalnych spółek.
Grupa posłów PiS pracuje nad rozwiązaniami, które ograniczyłyby zarobki na kierowniczych stanowiskach w gminnych spółkach. Takie zmiany miałyby się znaleźć w ustawie z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1222 ze zm.).
Równanie w dół