Gmina będzie mogła przyznać wynagrodzenie osobom, które będą chciały pomagać innym rodzicom w opiece i wychowaniu dzieci. Jego wysokość ustali samorząd.
W całym kraju tylko 71 rodzin wspierało w ubiegłym roku opiekunów, którzy nie radzą sobie z wychowaniem dzieci i grozi im ich zabranie do pieczy zastępczej. Zdaniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) to zdecydowanie za mało. Dlatego w projekcie nowelizacji ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.), który w następnym tygodniu ma być przyjmowany przez rząd, resort zaproponował zmiany mające przyczynić się do wzrostu ich liczby.

Wywiad i umowa