Kto może prowadzić agitację wyborczą

Agitację wyborczą może prowadzić każdy komitet wyborczy i każdy wyborca. W jej ramach dozwolone jest zbieranie podpisów poparcia dla zgłoszenia kandydatów – należy jednak wcześniej uzyskać pisemną zgodę pełnomocnika wyborczego na takie działanie.