Kto i pod jakim warunkiem może zgłosić kandydata na wójta?

Kandydata na wójta ma prawo zgłosić komitet wyborczy, który zarejestrował listy kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów wyborczych w danej gminie.
Jeśli komitet chce zgłosić kandydata na wójta w gminie zamieszkałej przez ponad 20.000 mieszkańców, to liczba zarejestrowanych przez niego kandydatów na radnych w każdym z okręgów wyborczych tej gminy musi być dopasowana do liczby wybieranych tam radnych – kandydatów nie może być mniej.

Reklama

Kandydata na wójta może też zgłosić - w imieniu komitetu wyborczego - pełnomocnik wyborczy komitetu lub osoba imiennie przez niego upoważniona.

Gdzie należy zgłosić kandydata

Kandydatów na wójta należy zgłosić do gminnej komisji wyborczej.