Samorządy co roku wydają więcej własnych pieniędzy na szkoły i przedszkola. To efekt między innymi reformy szkolnictwa i konieczności dostosowania placówek do nowych przepisów.
Remonty, tworzenie nowych pracowni, wydatki związane z reorganizacją będącą skutkiem wygaszania gimnazjów – z sondy DGP wynika, że w ostatnich trzech latach gminy coraz większą część swoich budżetów przeznaczają na oświatę. Na przykład od września do szkół podstawowych po latach wrócą ósme klasy (w poprzednim roku były tylko siódme), więc samorządy muszą zadbać o dodatkowe pomieszczenia w placówkach. Choć subwencja oświatowa co roku rośnie, samorządy uważają, że zbyt wolno i niedostatecznie.

Coraz więcej wydatków