Cztery regiony nie wydały nawet złotówki na projekty rewitalizacyjne w ramach programów operacyjnych. Jeśli samorządy nie wezmą się do pracy, szansa, że odnowią zdegradowane obszary, zmaleje do zera.
Od listopada 2015 r. w Polsce obowiązuje ustawa o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1023 ze zm.). Określa ona m.in. sposób wyznaczania obszarów zdegradowanych, zasady konsultacji społecznych, zakres i procedurę uchwalania gminnego programu rewitalizacji (GPR) czy wreszcie wprowadza narzędzia wspierające samorządy, takie jak np. specjalna strefa rewitalizacji.
Gminy mają opóźnienia