Będzie centralny rejestr miejsc w rodzinach zastępczych. Powiaty mają odkładać część świadczenia z programu 500+ na oddzielne konto i przekazywać podopiecznym, gdy będą zaczynać samodzielne życie.
Zmiany w pieczy zastępczej wymagają zdecydowanego przyspieszenia. Tak uważa Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), które przygotowało kompleksową nowelizację obowiązujących od 2012 r. przepisów. Jej projekt ma w najbliższych dniach trafić do konsultacji.
– Wprawdzie liczba dzieci przebywających w pieczy spada, ale wprowadzenie zmian jest konieczne. Poprawy wymaga zwłaszcza sytuacja najmniejszych dzieci, które choć powinny trafiać do rodzin zastępczych, są w placówkach – mówiła minister Elżbieta Rafalska podczas wczorajszej konferencji, na której przedstawiała podstawowe założenia reformy.