O dofinansowaniu dla samorządów, które chciałyby zainwestować w strzelnice, zadecyduje nie tylko minister obrony narodowej, ale też powołana przez niego komisja konkursowa. Wspólnie wybiorą samorządy, które otrzymają celowe dotacje z budżetu państwa na rozwój infrastruktury pozwalającej na uprawianie sportów strzeleckich. Konkurs będzie ogłaszany corocznie do 30 września. Pierwszy może ruszyć już w tym roku.
Tak wynika z opublikowanego wczoraj projektu rozporządzenia w sprawie zakresu, sposobu i trybu dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego. Samorządowcy czekali na niego od uchwalenia nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1453), w której to pomysł rozbudowy bazy strzelnic nabrał realnego kształtu.
Do tej pory pod znakiem zapytania stała jednak kwestia finansowania tej inicjatywy. Na ów flagowy projekt MON, określany jako „strzelnica w każdym powiecie”, resort planował przeznaczyć aż ok. 2,6 mld zł. Samorządowcy mieli jednak wątpliwości, na jakich zasadach będą mogli ubiegać się o wsparcie i na co konkretnie będą mogli je otrzymać.
Zgodnie z najnowszą propozycją samorządy będą mogły ubiegać się o dotacje nie tylko na budowę lub remont strzelnicy. MON dopuszcza też wsparcie na ich późniejsze utrzymanie. Warunek jest jeden: musiałyby być przystosowane do prowadzenia darmowych szkoleń nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale i członków organizacji proobronnych. Ponadto, strzelać mogliby w nich też zawodowi żołnierze i funkcjonariusze innych formacji, którzy mają na co dzień do czynienia z bronią.
Resort nie określił limitu wsparcia. Innymi słowy, choć w umowie zawartej z beneficjentem ministerstwo będzie wymagało przedstawienia, ile środków własnych samorząd zamierza przeznaczyć na realizację zadania, to już nie wskazuje, jak duże powinny to być kwoty. Nie precyzuje też, czy będą one uwzględniane przy wyborze ofert.
Ministerstwu tak zależy na szybkim przyjęciu projektu, że odstąpiło od konsultacji społecznych. MON zamierza za to sprawdzić, jak jego plany pokrycia kraju siecią strzelnic będą realizowane. Planuje ewaluacje efektów udzielanego gminom wsparcia kolejno po 3, 5 i 10 latach od wejścia w życie rozporządzenia.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do uzgodnień