Prowadzę mały zakład usługowy na swojej działce. Niestety starosta na wniosek wójta gminy wszczął postępowanie o wywłaszczenie tej działki pod drogę publiczną dojazdową. Czy ma do tego prawo? Moim zdaniem decyzja jest krzywdząca, a zaproponowane odszkodowanie za niskie. Czy mogę się odwołać?
Nieruchomość może być wywłaszczona m.in. na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy. Tak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (dalej: u.g.n.). Z kolei art. 119 ust. 1 u.g.n. określa elementy składowe decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości:
1) ustalenie, na jakie cele nieruchomość jest wywłaszczana;