Samorządy poznały już dwa kluczowe akty wykonawcze, bez których gospodarka wodna mogłaby osiąść na finansowej i organizacyjnej mieliźnie. Eksperci obawiają się, czy nie jest za późno.
Chodzi o tzw. rozporządzenie taryfowe i powiązane z nim rozporządzenie w sprawie określenia właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Pierwsze jest już na etapie prac w komisji prawniczej. Drugie skierowano do konsultacji publicznych.
Długo wyczekiwane regulacje dają przedsiębiorstwom wodno-kanalizacyjnym podstawę do wyliczenia i ustalania stawek za wodę oraz odbiór nieczystości.