Spadająca liczba przysposobień to efekt większego wsparcia kierowanego do rodzin biologicznych, w tym wypłacanego 500 plus.
2886 dzieci, które nie mogły liczyć na właściwą opiekę i wychowanie ze strony rodziców biologicznych, znalazło w 2017 r. nowy dom. Tak wynika z ostatnich danych Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczących przysposobionych dzieci, co jednocześnie oznacza, że ich liczba zmniejszyła się w porównaniu z 2016 r. o prawie 400. Ten spadek widać zwłaszcza w przypadku adopcji blankietowych, gdzie rodzice dobrowolnie zrzekają się swoich praw (nie wskazując rodziców przyspasabiających). Z uwagi na to, że zwykle na ten krok decydowały się matki, które nie miały odpowiednich warunków materialnych do zajmowania się dzieckiem, na mniejszą liczbę takich adopcji mogło mieć wpływ wprowadzenie programu 500 plus.
Szansa dla rodziny