Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie zamierza wprowadzać w przepisach zmian, które spowodowałyby, że rodziny będą się ubiegać o świadczenia rodzinne, z Funduszu Alimentacyjnego (FA) oraz z programu 500+ w różnych miesiącach.
Tak wynika z odpowiedzi udzielonej na interpelację złożoną przez poseł Krystynę Sibińską (nr 16862). Dotyczyła ona pisma, jakie Związek Gmin Pomorskich (ZGP) skierował jesienią 2017 r. do Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki społecznej (poparło je również Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego). Jak pisaliśmy na łamach DGP, samorządowcy zwrócili się w nim o rozważenie wprowadzenia odrębnych terminów składania wniosków o pomoc finansową na dzieci. Zostały one ujednolicone w ubiegłym roku w taki sposób, że dokumenty potrzebne do uzyskania 500 zł na dziecko, zasiłku rodzinnego czy świadczenia z FA można składać od 1 sierpnia.
Zdaniem gmin taka sytuacja powoduje duże spiętrzenie pracy w krótkim czasie, problemy z rozpatrzeniem i wydaniem decyzji w wyznaczonych przepisami terminach oraz kolejki oczekujących na złożenie wniosków. W związku z tym ZGP zaproponował, aby przyjmowanie formularzy na 500 zł na dziecko odbywało się w lutym i marcu, o wsparcie z FA w maju i czerwcu, natomiast tych, w których opiekunowie ubiegają się o świadczenia rodzinne, od października do listopada.
Takie rozwiązanie zostało jednak negatywnie ocenione przez MRPiPS, ponieważ miałoby niekorzystny wpływ na rodziny starające się o wypłaty.
– Wprowadzenie różnych terminów na składanie wniosków w zależności od rodzaju danego świadczenia oznaczałoby, że zamiast jednej wizyty w urzędzie osoby zainteresowane uzyskaniem prawa do pomocy finansowej musiałyby składać je trzy razy w roku, i to niejednokrotnie z tym samym kompletem dokumentów – uzasadnia w odpowiedzi na interpelację Bartosz Marczuk, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.
Tym samym zarówno z punktu widzenia rodzin, jak i pracowników gminnych organów zajmujących się rozpatrywaniem wniosków, rozdzielenie terminów byłoby nieefektywne i nieracjonalne. Jednocześnie resort przypomina, że na potrzebę ich ujednolicenia wskazywały same samorządy i ich postulaty w tej kwestii zostały uwzględnione w przeprowadzonym na wiosnę ubiegłego roku przeglądzie systemów wsparcia rodzin, a potem w nowelizacji przepisów. Dodatkowo możliwość składania wniosków w jednym terminie była też oczekiwana przez znaczną liczbę osób ubiegających się o świadczenia rodzinne i wychowawcze.
Bartosz Marczuk zwraca ponadto uwagę, że w br. rodziny będą mogły składać wnioski o świadczenia drogą elektroniczną już od 1 lipca, co da samorządom więcej czasu na ich rozpatrzenie.
Resort przypomina, że to samorządy chciały ujednolicenia terminów składania wniosków